Nøglefærdigt anneks | Sådan gør vi


Sådan får du et nøglefærdigt anneks

Rodam Home hjælper dig igennem alle faser fra ide til nøglefærdigt anneks, i en systematisk og effektiv proces. Mange leverandører i markedet har et meget ensidigt fokus på produktet, og lader det være op til den enkelte sommerhusejer selv at have ansvar for myndighedsforhold, byggeregler, myndighedsprojekt osv.

Sådan er det ikke hos RODAM Home – når du er igennem vores proces, er du kommet fra ide til nøglefærdigt anneks.


Nøglefærdigt anneks på den enkle måde

Nøglefærdigt anneks bygges og ordnes af RODAM Home

Vi vil gerne gøre det simpelt for dig at få opført et anneks. Vi styrer hele processen – fra design til indflytningsklart anneks, inkl. byggetilladelse, håndværkerkontrakt, så dit nøglefærdige anneks lever op til dine forventninger og vores høje byggemæssige standarder.

Herunder er hele processen med at få et nøglefærdigt RODAM Home anneks forklaret.


Sådan bygges RODAM Home anneks

Sådan bestiller man et moderne nøglefærdigt anneks til sommerhuset af RODAM Home. Først designer man sit anneks, dernæst klarer vi resten og bygger det - du får nøglerne til sidst.

Idé – design dit anneks efter dine behov

Undersøg dine muligheder for anneksstørrelse, og vælg din favorit type. Tilføj derefter diverse ekstra tilvalg – ståltag, malet eller med terrasse. Annekset kommer med toilet og bad som standard. Således får du designet et anneks, der er skræddersyet til dig og din families behov.

Plan – kontrakt og byggetilladdelse

Du får alle formalia på plads i form af byggetilladelse og du får et konkret tilbud fra vores entreprenør på udførelse af arbejdet med at opføre det valgte RODAM Home anneks. Du indgår kontrakt direkte med vores entreprenør. Hvis der er ekstra ting, du gerne vil have udført af entreprenøren, står det dig naturligvis frit for at aftale det med ham. Det er netop fordelen for dig, at du har den direkte kontrakt med entreprenøren.

Byggeri – udførelse og indflytning

Annekset bygges og afleveres nøgleklart til dig, inkl. en omhyggelig dokumentation fra hele forløbet. I dokumentationen vil du samtidig modtage en overskuelig og enkel plan for vedligehold af dit nye anneks, med alt fra instruktion til hvordan du skifter en pakning i bruseren, til hvordan og med hvad terrassen skal vedligeholdes.

Tilvalg | Vedligeholdelses aftale til nøglefærdigt anneks

Hvis du hellere vil overlade vedligeholdet til vores dygtige håndværkere, kan du tegne en service-aftale med ham. Plejer du at lukke sommerhuset ned for vinteren, sørger han for at sikre vandinstallationerne, så der ikke sker frostsprængning og han vil følge en systematisk plan for smøring af hængsler, skift af pakninger, afkalkning af varmtvandsbeholder, maling osv. Aftalen kan evt. udvides til både dit eksisterende sommerhus og dit nye anneks – det aftaler du blot direkte med ham.


Når vi siger nøglefærdigt anneks – mener vi nøglefærdigt

Hos RODAM Home leverer vi nøglefærdige annekser, du selv designer. Vores byggeproces gør at du slipper for bekymringer om ekstraregninger og andre byggetekniske risici – du skal bare koncentrere dig om hvordan du vil indrette annekset, mens vi bygger.


Når du sammenligner priser med andre leverandører, kan du helt sikkert finde nogle som er billigere end RODAM Home. Men vi tvivler på, at du finder nogen som i sandhed kan levere et nøglefærdigt anneks til vores pris, og hvor kunden aldrig bliver efterladt med en risiko for store uforudsete omkostninger, ansvar for at skaffe en masse oplysninger eller ricisi – f.eks. jordbundsforhold, korrekt afsætning af byggeriet på grunden eller lign.

Vi tilbyder ikke medbyg eller selvbyg, ud fra den betragtning, at vi vil være sikker på at alle vore annekser bliver udført efter højeste håndværksmæssige standard af professionelle håndværkere. Af samme grund anvender vi kun meget erfarne, mindre danske entreprenørfirmaer, som lever af at yde god kundeservice, at levere til tiden og til aftalt pris.

For dig som kunde betyder et nøglefærdigt anneks, at du ikke skal bruge tid på det byggemæssige, men så snart aftalerne er indgået, kan koncentrere dig om hvordan du vil indrette og bruge dit anneks. For os betyder det, at vi kan bruge tiden på det vi er bedst til – at designe annekser af høj æstetisk og håndværksmæssig kvalitet og realisere dem i en effektiv proces til vores kunder.

For dig som kunde betyder et nøglefærdigt anneks, at du ikke skal bruge tid på det byggemæssige, men så snart aftalerne er indgået, kan du koncentrere dig om hvordan du vil indrette og bruge dit anneks

– RODAM Home anneks design system

RODAM Home nøglefærdigt anneks | Detaljeret gennemgang af hele byggeprocessen i 7 trin

Har du behov for at læse præcist om vores proces ved at få opført et nøglefærdigt anneks – så læs med herunder. Der er tegnet et præcist diagram, der viser hvem der står for hvad og hvornår. Dette er en udførlig plan af de 7 trin der fører dig frem til et nøglefærdigt anneks.

Har du spørgsmål til processen er du velkommen til at kontakte os.


Nøglefærdigt anneks tegnet, designet og leveres af RODAM Home - se hvordan hér

1| Muligheds studie

Vi undersøger hvad du må og kan på din grund ift. lokalplaner, byggelovgivning mv. Her undersøger vi også hvad der måtte være af særlige regler ift. placering på grunden, vinduer mod naboen, særlige afstandskrav, krav om særlige materialer, farver osv.


2| Design dit anneks

Du vælger model, indretning, tag, terrasse etc. Vi hjælper dig med at omsætte dine drømme om brugen til praktiske arkitektoniske løsninger, som overholder alle reglerne på din grund, i forhold til kommunen osv.


3| Få byggetilladelse

Vi udarbejder myndighedsprojekt inkl. alle nødvendige tegninger og beskrivelser og vi sikrer, at alle tilladelser kommer på plads, så du overholder alle love og regler. En byggetilladelse vil samtidig være en forudsætning for at du evt. kan låne penge til opførelse af annekset.


4| Indgå kontrakt med vores entreprenør

du får kontrakt med direkte med vores entreprenør, som modtager sin betaling i takt med at arbejdet udføres. Vi bruger kun entreprenører som har alle nødvendige forsikringer, garantiordninger og højeste kredit-rating.
I nogle situationer gør jordbundsforholdene, at der skal gøres noget ekstra funderingsmæssigt, at placeringen skal afsættes af landinspektør for at overholde kommunens krav mv. Alt dette vil naturligvis være inkluderet i den kontrakt du tegner med entreprenøren, så der ikke kommer nogle uventede udgifter eller overraskelser i økonomien.


5| Annekset bygges af højt kvalificerede håndværkere

Så snart byggeriet går i gang, sørger vi for at føre tilsyn med hele processen, så vi sikrer at alt udføres som tegnet og at det håndværksmæssigt bliver korrekt udført. Processen dokumenteres i billeder og notater, som samles i en samlet mappe, som du overtager som ejer. Byggetiden vil være kort, fra fundamentet støbes til annekset står færdig til indflytning. Det er en proces som er optimeret for at blive så effektiv for entreprenøren som mulig og dermed giver mindre risiko for skader og fugt under byggeriet. Jo kortere byggetid – jo billigere for dig.


6| Få annekset overdraget professionelt

Når annekset er færdigt, laver vi en komplet gennemgang med dig og entreprenøren så vi sikrer, at alt er som det skal være og får udbedret evt. fejl og mangler. Først når alt er helt på plads betaler du den sidste rate af byggesummen.


7| Flyt ind og nyd dit nye anneks og sommerhus liv

Hvis du efterfølgende gerne vil have en vedligeholdelseskontrakt, kan du lave en med vores entreprenør direkte, som sikrer at annekset holder sig sundt og uden skader i hele levetiden.


Vejledning om processen ved anneks byggeri

Henrik Sørensen er civilingeniør og står bag RODAM Home

HENRIK SØRENSEN

Civilingeniør og partner i RODAM Home

Henrik har stået for at designe og optimere byggeprocessen – så den forløber nemt og så gnidningsfrit som muligt. Han har samtidig kontakterne til RODAM Homes entreprenører og håndværkere.

Han hjælper dig gerne med dit anneks projekt.