Byggetilladelse til anneks i sommerhus | Regler og krav til annekser


Der er mange regler og krav, man skal overholde, hvis man vil etablere et anneks på sin grund. Hér hjælper vi dig med at få styr på din byggetilladelse til nyt anneks i dit sommerhus.

Et anneks er en fritliggende tilbygning som man kan etablere på grunden hvis man mangler et ekstra rum til sit hus eller sommerhus. Et anneks er dog ikke at forveksle med et skur.

Et anneks kan benyttes til beboelsesformål og skal derfor leve op til bygningsreglementet og man skal derfor søge om byggetilladelse inden man køber og opfører et anneks. Dette gælder også selvom du vil benytte det som fritliggende arbejdsrum, værksted eller atelier.

Man må gerne installere bad og toilet i et anneks, så længe man opfylder kravene i bygningsreglementet og man har fået byggetilladelse.

Arkitekt Rasmus Rodam fra Rodam Home rådgiver ved design af anneks til sommerhuse

Artikel skrevet af Rasmus Rodam, arkitekt og partner hos RODAM Home

Forskellen mellem sommerhus anneks og beboelses anneks

Hvis et anneks skal bruges til beboelse eller anden form for længerevarende ophold, skal det overholde bygningsreglementet for helårsbeboelse for enfamiliehuse.

Hvilke krav der skal opfyldes i bygningsreglementet, afhænger af om annekset er placeret ved et enfamiliehus eller ved et sommerhus. Der vil bl.a. være forskellige krav til isoleringskrav i anneksets vægge og vinduer, til bebyggelsesprocenten på grunden, bygningshøjde og afstandstande til skel.

Der er som hovedregel forskellige bebyggelses procenter på sommerhus- og parcelhusgrunde, og forskellige regler ang. afstand til skel – dette har betydning for dit anneks byggeri

Inden du går i gang med at planlægge opførelsen og søge byggetilladelse, skal du derfor sikre dig, at du holder dig inden for den tilladte bebyggelsesprocent. Dernæst skal du undersøge, om der er lokalplaner eller tinglyste servitutter, der kan have betydning for projektet. Dette kan vi hos RODAM Home hjælpe med.

Den tilladte bebyggelsesprocent er typisk 30 procent i parcelhuskvarterer og 15 procent i sommerhuskvarterer. Men det er vigtigt at tjekke en eventuel lokalplan eller andre bestemmelser, der kan gælde for området, eller for din grund, der har betydning for, hvor meget og hvordan du må bygge på grunden. Hvis der ikke forelægger en lokalplan vil det oftest være bygningsreglementet der vil være retningsgivende men også lokale servitutter kan være begrænsende for hvad der vil være lovligt at opføre på grunden.


Tjekliste for opførelse og lovliggørelse af nøglefærdige annekser til sommerhuse

Du skal være opmærksom på, at bygningsreglementets krav gælder uanset om dit anneks bygges på stedet eller købes som et færdigt anneks. Ofte vil du selv skulle undersøge om den tænkte anvendelse på din grund, matcher kravene. Det er der nemlig mange annekser på markedet der ikke gør – men det gør vores annekser, så du skal ikke bekymre dig om den del.

Herunder er en tjekliste over de krav og regler der er til annekser for sommerhuse som vi har udformet og tilpasset vores annekser efter.

Tjekliste ved byggetilladelse til RODAM Home anneks i sommerhus


Beregn bebyggelsesprocent på din sommerhus grund


Lokalplaner, grundejer forening og servitutter


Byggeansøgning og byggetilladelse


Forsikringer

BBR registrering og byggesagsarkiv


Byggeret og krav i henhold til bygningsreglementet


Entrepriseaftaler og byggestart


Ibrugstagnings tilladelse


Beregn bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten skal beregnes for at se om du må bygge det ønskede antal kvadratmeter som annekset udgør. Evt. sekundøre bygninger på grunden som drivhuse, pavilloner, carporte, skure og overdækninger kan også spille ind på bebyggelsesprocenten. Lad os hjælpe dig med at beregne hvad du må opføre på grunden.

BBR-registrering og byggesagsarkiv

I BBR-registeret kan man se, hvilken status og størrelse evt. annekser eller sekundære bygninger har på grunden. Man kan også søge oplysninger om tidligere byggetilladelser i din kommunes byggesagsarkiv. 

Tjek din BBR-meddelelse på OIS og søg i din kommunes byggesagsarkiv eller lad os hjælpe med at finde oplysninger så bebyggelsesprocenten kan beregnes korrekt.

Lokalplaner, grundejerforening og servitutter

Herefter er det vigtigt at undersøge hvilke krav der gælder for opførelse af annekser ii evt. lokalplaner, bestemmelser fra grundejerforening og eller lokale servitutter. Disse krav vil ofte gå forud for hvad der står i bygningsreglementet som er mere generel.

Der kan være særlige regler for, hvor meget man må bygge (bebyggelsesprocent), hvor højt og hvor på grunden og som måske afviger fra bygningsreglementet. Herudover kan der være krav til hvilke materialer og tagformer man må benytte, og hvor tæt man må bygge ud mod vejen.

Byggeret og krav iht. bygningsreglementet

Herunder er en række generelle bestemmelser når man bygger anneks til sommerhus, som skal overholdes iht det gældende bygningsreglement (BR18), medmindre der er angivet evt. skærpede krav andre steder i f.eks. lokalplaner, grundejerforening og eller lokale servitutter og lign. Vi har designet alle vores annekser målrettet, så de overholder de generelle krav i bygningsreglementet (BR18).

Afstand til skel

Afstand til skel, vej eller sti skal være minimum 5 meter.

Højde på anneks

Inden for byggeretten må højden på annekset maks. være 5 m. Den ene facade må dog maks. være 3 m.

Dette er udnytte til det maksimale i vores annekser.

Maksimalt en etage

Der må maksimalt være en etage. Man må dog gerne etablere en hems på maksimalt 4,5 m2 – det har vi udnyttet i vores annekser.

Krav til loftshøjden

Beboelsesrum og køkken skal have en loftshøjde, der sikrer, at der er dagslys i rummet, og at der er et volumen i rummet, der sikrer et naturligt luftskifte. Loftshøjden skal fastsættes i forhold til boligens rumdybder, rumstørrelser og vinduers placering Det har vi taget højde for i designet af rum.

Vådrum:

Badeværelser skal overholde regler og bestemmelser, der gælder for vådrum.

Vi har udformet vådrum efter gældende regler så du sikrer dig at der ikke opstår råd og skimmel.

Konstruktioner:

Der er krav til fundering, konstruktioner, materialer og styrke samt brandkrav m.m. og at der indsendes dokumentation og beregninger til kommunen. Vi har beregninger liggende klar til godkendelse.

Isolering og energikrav:

Der stilles krav til varmeisolering og energiberegning af et anneks. Kravene i bygningsreglementet skal overholdes – og dokumentation og beregninger skal indsendes til kommunen – det sørger vi for da beregninger allerede er udført på vores annekser så de overholder krav.


Design dit eget RODAM Home anneks

Byggeansøgning og byggetilladelse til anneks i sommerhus

Når alle de ovenstående krav er undersøgt og opfyldt kan vi indsende din byggeansøgning.

Vi tager os af at udfylde de rigtige dokumenter og følge op på evt. spørgsmål fra kommunen så du kan få din byggetilladelse og dit anneks kan blive opført på grunden.

Entrepriseaftaler og byggestart

Inden byggeriet går igang underskrives der en entrepriseaftale så at byggeriet kan gå i gang.

Vi har dokumenterne klar så det er nemt og overskueligt.

Forsikringer

Når man bygger et nyt anneks, skal man give sit forsikringsselskab besked om det. Husforsikringen dækker alle bygninger på grunden, men af hensyn til udbetaling af erstatning i tilfælde af brand eller anden skade er det vigtigt, at BBR-oplysninger og dermed indholdet af policen til enhver tid er opdateret.

Vi hjælper dig med de rette oplysninger til forsikringsselskabet.

Ibrugtagningstilladelse

Når annekset er opført på grunden, skal der indsendes dokumentation for udførsel i overensstemmelse med byggetilladelsen for at man må benytte annekset – også kaldet en ibrugtagningstilladelse.

Vi indsender dokumentation for dig, så du ikke skal bekymre dig om det men kan nyde dit nye anneks færdigt og klar til brug.

Hvis du har brug for at få regler illustreret, har du også mulighed for at hente nogle af oplysningerne om byggeret ned som pdf fra dette Bolius link – sommerhusgrund for sommerhus anneks (se også link – helårsgrund for helårsbolig anneks).


RODAM Home vil gerne hjælpe dig med din byggetilladelse til sommerhus anneks

Vi hjælper dig, som erfarne rådgivere og som en del af vores service, med at undersøge mulighederne for at opføre et anneks på netop din grund og tilbyder at varetage myndighedsbehandling i form at byggeansøgning, byggetilladelse og indsendelse af dokumentation, så der kan opnås ibrugtagningstilladelse. Det er en service mange andre der tilbyder annekser ikke tilbyder og hvor der vil være risiko for at annekset så ikke lever op til lovgivningen og derfor kan kræves fjernet igen af kommunen.


Vi glæder os til at hjælpe dig i gang, så du ikke skal bekymre dig om alle de tekniske krav og regler, men kun tage stilling til hvilket anneks der passer til dig og dine behov – tag kontakt til os i dag i dag og lad os se på det sammen

– RODAM Home anneks design system

Kontakt os for en snak om dit sommerhus anneks byggeri og din byggetilladelse hertil.


Var denne artikel nyttig?

Hvis du kunne lide artiklen er der måske andre der også vil finde den interessant. Del den herunder